Vi inför kameraövervakning på våra stationer

I brottsförebyggande syfte har vi valt att kameraövervaka några utav våra publika stationer fr.o.m. 2/7–19. De stationer som är övervakade kommer tydligt vara uppmärkta med skyltar där ni bl.a. hittar kontaktinformation till oss om ni har eventuella frågor eller synpunkter. 

Anledningen till att vi har valt att övervaka våra stationer är för att vi uppmärksammat brott såsom stöld och bedrägeri. Vi kommer endast att använda informationen från kameran vid misstanke av brott. Uppgifterna kommer att lagras i max 30 dagar.

Har ni frågor, synpunkter eller klagomål får ni gärna kontakta oss på telefon:010-207 09 60 alternativt via e-post: info@ecobransle.se

Önskar ni vända er till datainspektionen gör ni detta på telefon: 08-657 61 00 alternativt via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se