Tingsryds kommun är nu ett steg närmre en fossilfri framtid!

Invigningen av tankstationen med miljövänlig diesel är ett steg i det miljöarbete Tingsryds kommun nu satsar på.

Hållbarhet är i fokus och att minska på utsläppen från trafiken genom använda återvunnet avfall i tankarna är en av målsättningarna, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.