Du får vad du betalar för

By December 9, 2014 Senaste nytt No Comments

Pumparna kalibrerade enligt Swedacs riktlinjer

 Under hösten har Ecobränsle kalibrerat alla pumpar i stationsnätverket för att säkerställa att pumparna levererar det som visas i displayen och att volymen stämmer överens med fakturerad volym.

 Att återkommande kontrollera kvaliteten i vårt stationsnätverk genom att kalibrera pumpar och mätare är en del i Ecobränsles arbete med att maximera kundupplevelsen. Dessutom är det  givetvis oerhört viktigt för våra kunder att veta att de får rätt mängd drivmedel när de tankar Ecobränsle.

Vid utförd kalibrering framgick att alla pumpar visar rätt volymer och att de har varit korrekt kalibrerade.

(provning av genomströmningsmätare enligt STAFS 2007:3)