Inga problem på vintern

Ju renare bränsle desto mindre risk för ofrivilliga stopp. Ecobränsle som är baserat på svensk närodlad raps klarar det svenska klimatet och har inga problem med filterigensättningar. Tänk på att det är skillnad på RME och RME.

Importerade bränslen framställda av palmolja fungerar inte i svenskt klimat mer än på sommaren. Det finns ett mätvärde som kallas CFPP (cold filter plugging point) som anger vid vilken lägsta temperatur det finns risk för igensättning av filter. Ecobränsle klarar temperaturer ner till -14 °C utan vinteradditiv och ner till -25 °C med.

Hur kan du komma igång med Ecobränsle och tanka redan imorgon?        Kontakta oss