Neste MY – fossilfri biodiesel

Neste MY är en biodiesel som framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter från t ex slaktavfall. Neste MY är kemiskt lik fossil diesel och kan blandas i diesel eller användas istället för diesel i dieselmotorer. Kan ni köra er lastbil på fossil diesel så kan ni köra den på Neste MY, utan att något behöver bytas ut.

Till skillnad från fossil diesel är Neste MY inte klassificerat som skadligt för vattenlevande organismer. Neste MY är dessutom biologiskt nedbrytbart, precis som RME, och även fossilfritt. Utsläppet av växthusgaser minskar med upp till 90 % jämfört med vanlig diesel, beroende på vilka råvaror som används vid tillverkningen. Så om ni letar efter en biodiesel som är klimat- och miljösmart så är Neste MY ett utmärkt val.

Hur kan du komma igång med Neste MY?        Kontakta oss