Det är skillnad på RME och RME

Skillnaden märks mest på filterbarhet och förmågan att klara låga temperaturer. Det har hänt mycket sedan man först började höra talas om biodiesel framställd av raps. Färskpressad rapsolja ger en överlägsen kvalitet och klarar det svenska klimatet också vintertid. Ecobränsle klarar kyla ner till –25 C. När du kör på Ecobränsle är det inte bara en renare väg för miljön, det är också en garanti för problemfri körning. Prata med din fordonsmekaniker om hur du på bästa sätt går över till Ecobränsle.

Bäst filteregenskaper

Genom åren har Ecobränsle utvecklat sitt drivmedel för att skapa bästa möjliga prestanda och driftsäkerhet. Idag kan vi garantera en filtrerbarhet som är lika bra som den för vanlig fossil diesel. Detta garanterar en driftsäkerhet året runt med Ecobränsle.

En helt svensk biodiesel

Ecobränsle produceras av svensk färskpressad rapsolja i vårt eget raffinaderi i Karlshamn. När man kör på Ecobränsle kör man således på en helt svensk produkt.

Bästa Miljövärde

Med Ecobränsle minskas CO2 utsläppen med 66%, vilket är bäst i Sverige. Vi har medvetet designat vår biodiesel utifrån minimal miljöpåverkan och brukar säga att vår produkt är utvecklad i samarbete med miljön.

Därför är Ecobränsle RME ett bra val

Tack vare att Ecobränsle förbränns effektivare än vanlig diesel blir förbrukningen densamma som när du kör på vanlig diesel. Problem med kletighet och igensatta filter slipper du eftersom detta är den renaste biodieseln på marknaden. Den stora vinsten är miljövinsten eftersom du reducerar CO2 utsläppen med 66%, vilket är ett viktigt argument när det gäller nya affärer på en alltmer miljömedveten marknad.

Har du fordonsdator i bilen är det viktigt att den kalibreras om för rätt viskositet så att du får korrekta värden på förbrukningen. Att köra miljövänligt utan problem är såklart en förutsättning för en snabbare övergång till förnybara bränslen i samhället. Med Ecobränsle i tankarna visar du att du kör för en renare väg med bibehållen prestanda i ditt fordon.

Hur kan du komma igång med Ecobränsle?        Kontakta oss