En renare väg

Ecobränsles RME sänker CO₂ utsläppen med 66% och Neste MY med 90%

Ett miljöbränsle för vårt nordiska klimat

Inga ofrivilliga stopp, inga filter som sätts igen

RME tillverkad på hemmaplan

Egen fabrik garanterar kvalitet och tillgänglighet

1
1

Tanka där du är

Ecobränsles tankstationer är spridda över landet och utbyggnaden fortsätter. Tankstationerna är inrymda i containers med nivåvakter och temperaturkontroll som garanterar rätt kvalitet.

Redo för vintern

Ecobränsle är speciellt utvecklat för att klara vårt nordiska klimat. Det är skillnad på RME och RME och den skillnaden är som störst på vintern.

Den egna fabriken

Ecobränsle RME tillverkas i vår egen fabrik i Karlshamn, Blekinge. Det ger minimal miljöpåverkan och garanterar kvalitet och tillgänglighet.

Allt fler väljer den rena vägen

I takt med ett ökat miljömedvetande ökar kravet på miljövänlig och klimatsmart körning från kunder och beställare. Ecobränsle är marknadens renaste biodiesel framställd av svensk närodlad raps. Med Ecobränsle minskas CO2 utsläppen med 66%.

Ecobränsle kan användas istället för vanlig diesel i lastbilar, bussar och anläggnings-maskiner. Ecobränsle tillverkas av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid. Ecobränsle är inte dyrare än vanlig diesel.

Mer om Ecobränsle RME
15000
mil utan stopp
66
Minskade C02 utsläpp
100
Svensk råvara
1500
Fordon körs med Ecobränsle

Hög kvalitet och minimal miljöpåverkan med egen fabrik

Ecobränsle produceras i Karlshamn i Blekinge. Vår egen processanläggning är sammanbyggd med Europas största rapsoljeraffinaderi (tidigare Karlshamns Oljefabrik). I vår anläggning producerar vi vårt miljöbränsle med så lite påverkan på miljön som möjligt. Genom att vi har en direkt pipeline mellan raffinaderiet och vår egen processanläggning behövs inga transporter mellan anläggningarna. Helt färsk olja är också viktigt för kvaliteten på RME, eftersom vegetabiliska oljor oxiderar. Andra råvaror kan vara upp till 5-6 månader gamla innan de konverteras till RME. Vår olja är några timmar gammal när den går in i vår processanläggning. Varje dag produceras 150 m3 Ecobränsle och varje dag lämnar 2-3 bilar anläggningen för att fylla på våra tankstationer runt om i landet.

MER OM VÅR KVALITÉ

Inga problem på vintern

Ju renare bränsle desto mindre risk för ofrivilliga stopp. Ecobränsle som är baserat på svensk närodlad raps klarar det svenska klimatet och har inga problem med filterigensättningar. Tänk på att det är skillnad på RME och RME.

Importerade bränslen framställda av palmolja fungerar inte i svenskt klimat mer än på sommaren. Det finns ett mätvärde som kallas CFPP (cold filter plugging point) som anger vid vilken lägsta temperatur det finns risk för igensättning av filter. Ecobränsle klarar temperaturer ner till -14 °C utan vinteradditiv och ner till -25 °C med.

Mer om Ecobränsle RME

Här kan du tanka

På kartan ser du var våra nuvarande tankstationer finns. Fler tillkommer kontinuerligt i den takt vi hinner med. Våra tankstationer följer grundidén att påverka miljön så lite som möjligt. De är inrymda i svarta containers och har isolerade utrymmen där vi kan styra temperaturen för bränsle och additiv. Det innebär att vi kan garantera en produkt som aldrig fäller ut i cisternen och att vi kan hålla bästa möjliga filtrerbarhet. Stationerna har också sensorer och nivåvakter för full kontroll på mängden bränsle, så att tanken aldrig är tom.

Hämta Lista

Ingen tankstation nära dig?

Ni kan hyra en egen station till en låg hyres-kostnad från oss om det är långt till närmaste station. Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om dina bästa alternativ för Ecobränsle.

Ta kontakt med oss

Hur kan du tanka Ecobränsle? Kontakta vårt säljteam!